Викладачі підготовчих курсів

Фесів Ігор Васильович Посада: Доцент

Кандидат фізико-математичних наук. Автор 40 наукових робіт. Координатор з профорієнтаційної роботи ІФТКН.Керівник підготовчих курсів.

Вдовиченко Ольга Євгенівна Посада: методист навчального відділу
Добржанський Сергій Олександрович Посада: доцент

Кандидат історичних наук. Директор центру політичних та економічних досліджень центру імені Олександра Разумкова Чернівецької області. Викладач історії України підготовчих курсів.

Агафонова Алла Миколаївна Посада: доцент

Кандидат філологічних наук. Працює у галузі семантичного синтаксису. Автор 32 наукових робіт. Викладач української мови та літератури підготовчих курсів.

Стратійчук Олег Анатолійович Посада: методист

Викладач фізики та астрономії коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Заслужений вчитель України.

Стеф'юк Іванна Іванівна Посада: аспірант

Аспірант кафедри української літератури філологічного факультету. Сфера наукових зацікавлень: творчість Марка Черемшини. Публікується у фахових літературознавчих виданнях України та зарубіжжя. Фахівець відділу з інформаційної діяльності ЧНУ. Викладач української мови та літератури підготовчих курсів.

Філіпчук Олександр Михайлович Посада: асистент

Кандидат історичних наук. Тематика наукових досліджень: русько-варязький військовий корпус у Візантії в Х – ХІ ст. Викладач історії України підготовчих курсів.

Струк Іванна Михайлівна Посада: аспірант

Аспірант кафедри сучасної української мови філологічного факультету. Тематика наукових досліджень: комунікативна лінгвістика, функціональний аспект текстових одиниць. Автор 20 наукових публікацій. Викладач української мови та літератури підготовчих курсів.

Гуйванюк Микола Романович Посада: доцент

Кандидат історичних наук. Тематика наукових досліджень: національно-визвольні змагання на західноукраїнських землях поч. ХХ ст., січовий рух Галичини і Буковини на поч. ХХ ст., суспільно-політична діяльність галицьких і буковинських письменників наприкінці XIX - на початку XX ст. Викладач історії України підготовчих курсів.

Руснак Олександр Валерійович Посада: доцент

Кандидат історичних наук. Тематика наукових досліджень: соціально-економічний розвиток Північної Буковини і Хотинщини в 1918-1940 рр. Викладач історії України підготовчих курсів.

Пасічник Галина Савеліївна Посада: доцент

Кандидат фізико-математичних наук. Тема кандидатської дисертації: «Задача Коші для 2b-параболічних систем зі зрос¬таю¬чи¬ми коефіцієнтами». Напрямок наукових досліджень: задача Коші для параболічних рівнянь і систем, коефіцієнти яких є зростаючими функціями. Автор більше 60 науково-методичних праць, співавтор підручників та навчального посібника, виданих з грифом МОН України. Викладач математики підготовчих курсів.

Протасова Світлана Олександрівна Посада: аспірант

Аспірант кафедри української літератури філологічного факультету. Тема дисертаційного дослідження: „Українське віршування 60-70-х років ХІХ століття” (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури). Сфера наукових зацікавлень: історія української літератури, українська поезія ХІХ століття, вітчизняна версифікація. Автор 20 публікацій у наукових фахових виданнях України та зарубіжжя. Викладач української мови та літератури підготовчих курсів.

Ленюк Олег Михайлович Посада: доцент

Кандидат фізико-математичних наук. Почесні звання: майстер спорту України зі спортивного орієнтування. Нагороди: неодноразовий переможець та призер Чемпіонатів України та області зі спортивного орієнтування. Тематика наукових досліджень: еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами, підсумовування функціональних рядів та невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень, моделювання коливних процесів з включеннями вантажів на кінцях. Викладач математики підготовчих курсів.

Рубанець Тетяна Василівна Посада: старший викладач

Методист факультету іноземних мов. Проходила стажування для підвищення кваліфікації на курсах Британської ради. Викладач англійської мови.

Поп'юк Яна Анатоліївна Посада: аспірант

Аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеолографії. Автор 8 наукових робіт. Викладач географії підготовчих курсів. Аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеолографії. Автор 8 наукових робіт. Викладач географії підготовчих курсів.

Худа Ліда Вікторівна Посада: доцент

Кандидат біологічних наук. Автор 50 наукових робіт, двох патентів. Заступник голови методичної ради інституту біології, хімії та біоресурсів. Викладач біології підготовчих курсів.

Чибор Ірина Степанівна Посада: старший викладач

Кандидат філологічних наук. Наукова тематика: слов'янська фразеологія, етнолінгвістика, лінгвокульторологія. Автор 15 наукових робіт. Викладач української мови та літератури підготовчих курсів.

Лучко Володимир Михайлович Посада: доцент

Кандидат фізико-математичних наук. Автор 50 наукових робіт. Викладач математики підготовчих курсів.

Зворотній зв'язок